ประเทศนำเข้า ค่าบริการ (เหมารวมสินค้าต่อ 1 กิโลกรัม) ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนอื่น (บาท)
Air ธรรมดา 700 ด่วน 900 ทางเรือคิดปริมาตรตาม qbc (แล้วแต่รอบ)
Air ด่วน 1,100 (ขนาดแพ๊คเกจต้องไม่เกิน 60 x 30 เซนติเมตร)
Air ด่วน 1,100 (ขนาดแพ๊คเกจต้องไม่เกิน 60 x 30 เซนติเมตร)
Air ด่วน 900
ขึ้นอยู่กับขนาดกล่องกับน้ำหนักจริง ทางเราจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
Air ด่วน 1,100 (ขนาดแพ๊คเกจต้องไม่เกิน 60 x 30 เซนติเมตร) 

 

*** สำหรับสินค้าที่ส่งไทยโดยตรง ทางเราคิดค่าบริการที่ 10% จากราคาสินค้ารวมส่งมาไทย ภาษีนำเข้าแยกตะหาก ***

 

**** สำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อหรือนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่น ที่อยู่นอกเหนือ 5 ประเทศข้างต้น ทางเราก็รับนะครับ อย่างไรลองส่งรายละเอียดมาให้ทางเราดูก่อน ทางเราจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง ****