08/05/63

แจ้งข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้ ทางเรายังคงให้บริการนำเข้าสินค้าต่างประเทศเป็นปกตินะครับ แต่อาจจะมีบางประเทศที่ล่าช้าในการขนส่ง

เช่นสินค้าจากจีนและฮ่องกง ยังสามารถนำเข้ามาไทยได้ตามปกติ แต่จะล่าช้ามากขึ้น 2-3 สัปดาห์

ส่วนสินค้าจากอเมริกาก็เหมือนจีนนะครับ นำเข้าได้ทั้งทางแอร์และเรือ ทางแอร์จะล่าช้ากว่าเดิมเล็กน้อย ส่วนทางเรือยังนำเข้ามาได้ปกติ ใช้เวลามาไทย 2-4 เดือน แล้วแต่รอบเรือนั้นๆ

สินค้าจากอังกฤษ เยอรมัน และออสเตรเลีย จะถูกจำกัดประเภทสินค้าส่งออกบางชนิด แต่ยังสามารถนำเข้าได้ปกติเนื่องจากประเทศไทยและประเทศเหล่านี้เริ่มมีการผ่อนปรนการล็อคดาวน์ทำให้ไปรษณีย์กลับมาให้บริการตามปกติ

ส่วนญี่ปุ่นช่วงนี้ไปรษณีย์ยังคงล็อคดาวน์แต่ใช้บริการส่งสินค้ามาไทยผ่านทาง FedEx ได้ตามปกติ ตามนี้ครับ

 

ตรวจสอบรหัสพัสดุของท่านกดตรงนี้ครับ