25/02/64

ข่าวดีสำหรับ ท่านที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากประเทศฝรั่งเศส (France) ทางเราเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว โดยจะต้องใช้วิธีนำเข้าอ้อมผ่านจากฝรั่งเศสสู่ประเทศอังกฤษอีกครั้ง เงื่อนไขการเสียภาษีอยู่ที่ชนิดและขนาด น้ำหนัก และราคาของสินค้าต้นทาง อย่างไรท่านใดสนใจสินค้าอะไรจากประเทศฝรั่งเศส สอบถามทางเราก่อนได้เลยครับ

 

ตรวจสอบรหัสพัสดุของท่านกดตรงนี้ครับ