28 กุมภาพันธ์ 2566

 

ประกาศเกี่ยวกับระบบไปรษณีย์และโลจิสติกของประเทศอังกฤษ (UK)

ช่วงนี้จะมีปัญหาล่าช้าบ้างเนื่องจากได้ถูกโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงการประท้วงหยุดงานของแรงงานบางส่วน แต่ขณะนี้สินค้าจาก UK ยังสามารถนำเข้ามาไทยได้ตามปกติ จึงแจ้งมาเพื่อทราบนะครั

🙂

ตรวจสอบรหัสพัสดุของท่านกดตรงนี้ครับ

30/04/66 D2DB0004224252 ณรงค์ Kerry Express
30/04/66 D2DB0004224253 ธนาสิทธิ์ Kerry Express
15/03/66 D2DB0004224233 พัฒน์ Kerry Express
15/03/66 D2DB0004224234 ปิยาพัชร Kerry Express
15/03/66 D2DB0004224235 จีราวัฒน์ Kerry Express
07/03/66 D2DB0004224223 นิพันธ์ Kerry Express
07/03/66 D2DB0004224224 ประวิทย์ Kerry Express
07/03/66 D2DB0004224225 พัฒน์ Kerry Express
24/02/23 D2DB0004224198 ยุวดี Kerry Express
24/02/23 D2DB0004224199 จีราวัฒน์ Kerry Express
09/02/23 D2DB0004224189 นิพันธุ์ Kerry Express
19/01/23 1204-5306-4712 กิตติ SCG Express
17/01/23 D2DB0004224170 ปภากรณ์ Kerry Express
17/01/23 D2DB0004224171 ปภากรณ์ Kerry Express
05/01/23 1204-5306-4384 นิพันธุ์ SCG Express
27/12/22 1204-5306-4185 วีระวุฒิ SCG Express
09/12/22 D2DB0003997724 กิตติศักดิ์ Kerry Express
09/12/22 D2DB0003997725 ยุวดี Kerry Express
17/11/22 D2DB0004224139 ยุวดี Kerry Express
11/11/22 D2DB0004224135 อนุวงศ์ Kerry Express
10/11/22 D2DB0004224134 นพพล Kerry Express
24/10/22 D2DB0004224125 อภิพันธ์ Kerry Express
15/10/22 D2DB0004224121 Jonathan Kerry Express
15/10/22 D2DB0004224122 Jonathan Kerry Express
03/10/22 1203-8617-8636 ณัฐพร SCG Express
01/09/22 D2DB0002995464 ชัยสิทธิ์ Kerry Express
01/09/22 D2DB0002995465 กตกร Kerry Express
03/08/22 D2DB0002998493 องอาจพล Kerry Express
03/08/22 D2DB0002998494 กตกร Kerry Express
25/07/22 D2DB0002998491 ชโรชิน Kerry Express
08/07/22 D2DB0002998485 ปภากรณ์ Kerry Express
08/07/22 D2DB0002998486 วีรปรียา Kerry Express
08/07/22 D2DB0002998487 ศิริรัตน์ Kerry Express
01/07/22 D2DB0002998482 มาลัย Kerry Express