ติดต่อทางเราได้หลายช่องทางตามนี้ครับ

http://www.facebook.com/easybuyingth
easybuying
https://twitter.com/easybuying2008
-
easybuying2008@hotmail.com
โทร 0864089269  หรือ 027579762